Saturday, June 30, 2007

Smart Learning - Teknik Belajar Berkesan dan Efektif

Smart Learning - Teknik Belajar Berkesan dan Efektif

Description
Sinopsis

Buku disusun bagi membantu pelajar mempersiapkan diri dengan kaedah belajar secara berkesan. Kaedah ini dikenal pasti dapat mempertingkatkan prestasi pelajar dengan kaedah pembelajaran yang lebih tersusun, sistematik dan mampu merealisasikan kecemerlangan yang menjadi idaman pelajar.

Dengan nama Tuhan yang maha penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad.
Dipanjatkan kesyukuran ke hadrat Tuhan kerana dengan keizinannya, mendorong usaha-usaha penulisan buku Smart Learning Teknik Belajar Berkesan dan Efektif sehingga selesai.
Buku ini disusun bagi membantu pelajar mempersiapkan diri dengan kaedah belajar secara berkesan. Kaedah ini dikenal pasti dapat mempertingkatkan prestasi pelajar dengan kaedah pembelajaran yang lebih tersusun, sistematik dan mampu merealisasikan kecemerlangan yang menjadi idaman pelajar.

Diharapkan pelajar dapat memanfaatkan sedikit ilmu dalam buku ini untuk dijadikan panduan sepanjang proses menimba ilmu.

Akhir sekali, kepada Tuhan jua dipanjatkan doa dan kesyukuran. Semoga buku ini dapat dijadikan panduan serta penyuluh kepada para pelajar di luar sana.

Dato' Dr. Hasan Mohd AIi

ISBN: ISBN 978-983-3603-88-6
Writer: Hasan Mohd. Ali

No comments: