Saturday, June 30, 2007

Hadis 40: Imam Nawawi

Hadis 40: Imam Nawawi

Description
Sinopsis

“Berpegang teguhlah kamu pada 2 mutiara ini iaitu al-Quran dan sunnah, pasti kamu tidak sesat selamanya.” (Nabi Muhammad)

Buku kecil ini menyediakan koleksi hadis sahih yang sebahagiannya diambil daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Koleksi hadis ini mengandungi kaedah dan konsep penting Islam. Diolah semula dalam bentuk dan ayat yang mudah dibaca serta difahami.

Imam Nawawi atau nama sebenar Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi adalah tokoh autoritatif dalam bidang hadis.

ISBN: ISBN 978-983-192-018-3
Writer: Ainon Mohd, Arieff Salleh Rosman

No comments: