Saturday, June 30, 2007

Beriman kepada Allah

Beriman kepada Allah

Description

Seorang sarjana Islam, Abu Hanifah, pernah ditanya tentang bukti wujudnya Tuhan. Beliau berkata, “Ada sebuah kapal yang dipenuhi dengan barang-barang dan muatan. Ia belayar ke sana ke mari tanpa nakhoda dan anak-anak kapal. Segala masalah diselesaikan sendiri.” Orang lain yang mendengar berkata, “Ia tidak masuk akal.” Abu Hanifah menjawab, “Saudara semua berasa tidak logik dan tidak masuk akal. Bagaimana pula orang yang mengatakan dunia ini tidak mempunyai pencipta?”

Menjadi seorang Islam bermakna percaya dan yakin kepada pencipta sekalian alam ini dengan sepenuh hati. Seorang Islam menerima bahawa dunia dan segala isinya tidak terjadi dengan sendiri. Ia dicipta dan ditadbir oleh suatu kuasa yang maha besar, iaitu Allah.

Buku ini dengan jelas mengupas beberapa perkara utama berkaitan dengan beriman kepada Allah secara terperinci. Setiap hujah dan huraian yang dinyatakan disokong oleh nas-nas dari sumber primer yang autentik. Antara tajuk-tajuk yang dihuraikan oleh penulis adalah:
. Apakah yang dimaksudkan beriman kepada Allah
. Cara beriman kepada Allah
. Kesan apabila beriman kepada Allah
Isi Kandungan

Kata-kata Aluan
Bab 1 : Isi Kandungan
Bab 1 : Beriman Kepada Allah
Bab 2 : Pembahagian Tauhid
Bab 3 : Fitrah Manusia Percayakan Allah
Bab 4 : Gambaran Salah
Bab 5 : Jalan Mengenal Allah
Bab 6 : Zat Allah
Bab 7 : Asma’ul Husna
Bab 8 : Huraian Asma’ul Husna
Bab 9 : Pembahagian Asma’ul Husna
Bab 10 : Kelebihan Menyebut Nama-nama Allah
Bab 11 : Sifat Allah
Bab 12 : Asas-asas Kepercayaan Kepada Allah
Bab 13 : Cahaya Makrifat Allah
Bab 14 : Hakikat Mentauhidkan Allah
Bab 15 : Tauhid dalam Kehidupan Manusia

ISBN: ISBN 983-192-174-7
Writer: Abdul Hadi Awang

No comments: