Saturday, June 30, 2007

Inilah Akidah Muslim

Inilah Akidah Muslim

Description

"Iman adalah melafazkan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota."

Perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selepas diangkat menjadi rasul ialah membetulkan akidah masyarakat Jahiliyyah. Ia menjadi pegangan pokok setiap Muslim, menjadi benteng segala kebatilan, menjadi landasan bagi setiap amalan.

Buku ini diterbitkan sebagai usaha menjelaskan hakikat akidah dan penerapannya dalam kehidupan Muslim. Antara persoalan yang dirungkaikan adalah berkaitan Islam, iman, munafik, murtad dan sebagainya. Diolah semula dengan bahasa yang mudah difahami, berdasarkan dalil al-Quran dan sunnah.

Dato' Seri Hj Abdul Hadi Hj Awang memiliki ijazah B.A Syariah dari Universiti Islam Madinah dan ijazah sarjana dalam bidang Siyasah Syar'iyyah di Universiti Al-Azhar adalah Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS) dan juga pengasas pusat pengajian ilmu-ilmu Islam di Marang, Terengganu.
Isi Kandungan
Sepatah Kata
Pentingnya Islam
Islam Agama Nabi-nabi dan Rasul-rasul
Pengertian Islam
Pengertian Iman
Iman dan Ciri-cirinya
Iman dan Islam
Iman Tidak Boleh Dibelah-bahagi
Iman yang Sempurna
Iman itu Bertambah dan Berkurang
Iman, Islam dan Dua Kalimah Syahadah
Masalah mengenai Syahadah
Perkara yang Membatalkan Iman
Perkara-perkara yang Membatalkan Syahadah
Kufur dan Ciri-cirinya
Syirik
Riddah
Munafik
Pembahagian Kufur
Ciri-ciri Kufur Zaman Kini
Iman Wajib Dipelihara

ISBN: ISBN 983-192-211-5
Writer: Abdul Hadi Awang

No comments: